Jedna z nejrozšířenějších seznamovacích stránek pro dospělé v ČR - erotická seznamka flirtkontakt.cz

Jakou máte citovou vazbu a jak vás to ovlivňuje v sexu?

12.červenec 2022
Jakou máte citovou vazbu a jak vás to ovlivňuje v sexu?

Znalost vlastního stylu citové vazby může být užitečná v tom, že se nebudete bít, pokud u sebe zpozorujete myšlenky a chování, které se vám zdají být pro vztahy destruktivní, a místo toho vám umožní získat určité pochopení a soucit se sebou samým ohledně toho, co děláte a proč a co je neuspokojenou potřebou. Znalost partnerova stylu citové vazby může usnadnit společnou práci na tom, abyste mu pomohli cítit se bezpečně a milován tak, jak potřebuje.

Doktorka Jill McDevitt je fascinována lidským sexuálním chováním již od mládí. "V mládí jsem byla v otázkách sexu a sexuality velmi zmatená. Poznala jsem, že dospělým přijde sex divný," říká sexuoložka společnosti CalExotics. "Všimla jsem si například, že sexualita se otevřeně používá v reklamě, ale dospělí se pak stydí a je jim nepříjemné o ní jakkoli vážně diskutovat. Tato podvědomá sdělení vedla k tomu, že jsem se cítila dost úzkostně a styděla jsem se za normální prožitky, které jsem měla, jako je puberta, rozvíjející se zamilovanost, sexuální zvědavost a tak dále."

Hledala informace, které by jí pomohly dát věci do souvislostí a normalizovat její zkušenosti, a pak se rozhodla věnovat se kariéře, která by pomohla ostatním udělat totéž. McDevitt získala v Kanadě bakalářský titul v oboru Sexualita, manželství a rodina, poté se vrátila do USA, kde získala magisterský titul a doktorát, obojí v oboru Lidská sexualita.

O teorii citové vazby se dozvěděla v kurzech psychologie a sexuologie na bakalářském oboru a říká, že je fascinující, jak se desítky let staré teorie a rámce v průběhu let dostávají do a z povědomí a obliby. "V poslední době jsem viděla, že věci jako styly komunikace, jazyky lásky, všímavost, pořadí narození, radikální přijetí, myšlenkové nastavení, sexuálně pozitivní feminismus a další sociálně-sexuální rámce jsou populární v popkultuře, což mi přijde velmi fascinující. Zdá se, že přišel čas i pro teorii citové vazby."

Vzhledem k tomu, že otázka na rande "Jaká je tvoje citová vazba?" se bude používat místo "Jaké je tvé znamení zvěrokruhu?", McDevitt, která slaví 15 let jako sexuální pedagog nám pomůže zjistit, jak může být pochopení citových vazeb užitečným nástrojem a jak se o sobě a svém partnerovi dozvědět více, pokud jde o sex a intimitu.

Odpovědi na otázky ohledně teorie citových vazeb

Co je teorie citových vazeb a jak souvisí se sexem?

Teorie citových vazeb je koncept, který popisuje vazby a vztahy a vychází z předpokladu, že vazba je vnitřní potřebou všech lidí. Původně se jednalo o teorii týkající se vazby mezi kojenci a jejich primárním pečovatelem a toho, jak bezpečně se kojenec cítí, nebo necítí, že jeho potřeby budou tímto dospělým trvale uspokojovány. V závislosti na reakci pečovatele na potřeby kojence si dítě vytvoří nejen určitý styl citové vazby s dospělým, ale také celoživotní vzorec bytí ve vztazích s ostatními. Tyto různé styly se nazývají styly citových vazeb.

To souvisí se sexem, protože romantické a/nebo sexuální vztahy jsou vztahy, ve kterých se může projevit tento vzorec citové vazby. Stejně jako kojenec vyhledává vazby se svým pečovatelem, i dospělí hledají citové bezpečí a podporu u svých partnerů. Výzkum prokázal, že citové vazby člověka hrají roli při ovlivňování jeho motivů k sexu, jeho vnímání sexuálních zážitků a způsobu, jakým je sex využíván k uspokojování nejrůznějších emocionálních potřeb.

Jaké jsou čtyři styly citových vazeb?

Teoretici identifikovali čtyři styly citových vazeb u kojenců, a to bezpečnou, nejistou-vyhýbavou, nejistou-ambivalentní a nejistou-dezorganizovanou.

Bezpečná

Když dítě vyhledává náklonnost, oporu nebo útěchu u svého pečovatele a pečovatel na to důsledně reaguje rychle, vřele a citlivě, dítě věří, že svět je bezpečný, že jeho potřeby budou naplněny a že může zkoumat, protože ví, že má bezpečnou a jistou základnu, kam se může vrátit.

Nejistá-vyhýbavá

V tomto případě, kdy dítě hledá náklonnost, oporu nebo útěchu, je jeho pečující osoba vzdálená a nezúčastněná. Dítě v tomto případě nabývá přesvědčení, že jeho potřeby pravděpodobně nebudou naplněny, a citově se pečující osobě vzdaluje. To koreluje s odmítavě-vyhýbavou vazbou u dospělých.

Zjistěte svůj styl citové vazby

Nejistá-ambivalentní (rozporuplná, úzkostná)

Když se pokusy dítěte o navázání vazby s pečující osobou setkávají s rozporuplností - někdy je pečující osoba vřelá a citlivá a rychle reaguje, jindy je odtažitá a s nezájmem, dítě tak či onak neví, zda budou jeho potřeby naplněny, a stává se úzkostným a nejistým tváří v tvář tomu, že neví, co může očekávat. To koreluje s úzkostnou citovou vazbou u dospělých.

Nejistá-dezorganizovaná kojenecká vazba - u dospělých nazývaná bázlivá-vyhýbavá

Je nejméně častá a provedlo se na ní nejméně výzkumů, proto se zaměřím na tři hlavní.

Obecně řečeno, jak vnímá sex a intimitu člověk s bezpečnou vazbou?

Výzkum prokázal, že dospělí lidé s bezpečnou vazbou vyhledávají a snadno navazují citově intimní sexuální vztahy. V pevně navázaných vztazích se cítí stabilní a nemají velké obavy z toho, že by je partner opustil, zranil, podvedl apod. V důsledku tohoto klidu pro ně bývá sex oboustranně uspokojivější. Svého partnera vnímají jako pečujícího a hledají u něj útěchu. Jsou také naladěni na to, kdy jejich partner potřebuje útěchu, a důsledně mu ji poskytují. Sex je vnímán jako vyjádření a prostředek podpory této blízkosti.

Co znamená sex pro někoho, kdo má úzkostnou citovou vazbu?

Podle výzkumu úzkostně vázaní jedinci, stejně jako bezpečně vázaní lidé, také touží po blízkosti s partnerem a vyhledávají ji. Když ale lidé s úzkostnou vazbou vyjadřují tuto potřebu, vnímají svého partnera jako nedůsledného a nespolehlivého v jeho reakci. Tato vnímaná neochota poskytnout útěchu a péči vede k obavám, že budou opuštěni. Sex je motivován jejich potřebou citové intimity, přičemž samotný sex je vnímán jako ujištění, že partnerovi na nich skutečně záleží a neopustí je.

Jak se člověk s vyhýbavou vazbou staví k fyzické intimitě?

Stejně jako u lidí s úzkostnou vazbou, i jedinci s vyhýbavou vazbou nevěří, že jejich partner spolehlivě zareaguje na jejich žádosti o útěchu a spojení, ale místo aby o něj úzkostně usilovali, vyhýbají se mu. Citová intimita jim není příjemná, a pokud/když se od nich partner snaží získat útěchu nebo spojení, reagují odmítnutím nebo nedostupností. Učí se důvěřovat a spoléhat pouze sami na sebe. Jedna studie například ukázala, že osoby s vyhýbavou vazbou častěji než ostatní styly vazby masturbují a sledují pornografii. Partnerský sex vnímají jako metodu přerozdělování moci ve vztahu - udržování, znovuzískávání nebo uplatňování své moci nad partnerem či potřeby zachovat si nezávislost.

Pokud nás zajímá, jaký je styl citové vazby našeho partnera, jaké jsou příklady otázek, které bychom mu mohli položit předtím, než přejdeme na další úroveň intimity?

Zvědavost je skvělá, a jak jsem zmínila, znalost partnerova stylu citové vazby vám oběma může pomoci ke šťastnějšímu a příjemnějšímu vztahu, který bude vyhovovat potřebám vás obou, takže není žádná ostuda chtít vědět partnerovu citovou vazbu.

Tím chci říct (ne že bych vás za to chtěla kritizovat, ale ze vzdělávacích důvodů upozorním), že právě tato otázka má nádech nejistého stylu citové vazby. Říkám to proto, že když dostanu takovou otázku, obvykle jde o to, že se mě někdo snaží požádat o pomoc při dekódování partnerova stylu citové vazby, aby mohl usuzovat na jeho zájem o vyšší úroveň intimity, a to buď proto, že je to velmi žádoucí a je to zdrojem obav o budoucnost vztahu, pokud o to nemá zájem (úzkostný), nebo proto, že je to znamení, že je čas na úprk, pokud zájem má (vyhýbavý).

Jak by se jich tedy člověk zeptal z hlediska bezpečné citové vazby?

Lidé s bezpečnou citovou vazbou mají tendenci být pohodlnější v tom, že jsou upřímní a přímí, takže se prostě rovnou zeptají. Třeba: "Ahoj, zajímalo by mě: Jaký je tvůj styl citové vazby?". Také se jim lépe odhaluje jejich trápení. Například: "Takže, mám zájem posunout věci na další úroveň intimity, ale mám jisté obavy, že tam ještě nejsi. Můžeš mi říct, jak se v této souvislosti cítíš?"

Znáte styl citové vazby svého partnera?

Když chodíte s někým, kdo má bezpečný styl citové vazby, co hledá, pokud jde o intimitu?

Otevřená a upřímná komunikace bude důležitou součástí vztahu s takovouto osobou.

Co je pro člověka s bezpečným stylem citové vazby vzrušující na sexu?

Díky bezpečí bezpečného zázemí, otevřené a upřímné komunikaci a sklonu těchto lidí k vysokému sebevědomí bývají tito lidé otevřenější k objevování nových věcí v sexuální oblasti a obecně mají širší sexuální repertoár než ostatní. Mají komunikační dovednosti, aby mohli diskutovat a vyjednávat o svých sexuálních touhách a zvědavosti, mají pocit bezpečí, že mohou sexuálně zkoumat věci a pak se stáhnout zpět, pokud to nevyjde, a sebeúctu, že pokud toto zkoumání není takové, v jaké oni nebo jejich partner doufali, neznamená to, že jsou "špatní v posteli" nebo "neatraktivní" nebo jiné obavy, které se běžně vyjadřují o sexuálním zkoumání u lidí s jinou citovou vazbou.

Jinými slovy, sexuální zkoumání vyžaduje ochotu být zranitelný a ti, kteří mají bezpečnou vazbu, jsou snadněji ochotni být zranitelní. Páry s bezpečnou vazbou mají tendenci mít dlouhé, stabilní a vzájemně uspokojivé sexuální vztahy.

Co člověka s úzkostnou citovou vazbou nejvíc vzrušuje?

Jedinci s úzkostnou vazbou chtějí být a cítit se přijati. Tyto osoby častěji než ostatní provozují sex jen proto, aby byl jejich partner spokojený a vyhnuli se odmítnutí, a mají tendenci se více obávat toho, že svého partnera sexuálně neuspokojí a že by byl "špatný sex" důvodem jejich nepřijetí partnerem.

Pokud má váš partner úzkostnou citovou vazbu, můžete mu pomoci se vzrušit tím, že ho ujistíte, že o něj pečujete a že je přijímán takový, jaký je. Připomeňte mu, že je pro vás žádoucí, že vás přitahuje a že může bezpečně mluvit o svých potřebách a touhách. Projevte zájem! Ptejte se ho na to, co má rád, jaká je jeho oblíbená sexuální poloha nebo o čem sexuálně fantazíruje.

A co naopak někoho s úzkostnou vazbou vůbec nevzrušuje?

Lidé s úzkostnou citovou vazbou mohou být znepokojeni svým tělem, sexuální výkonností a i tím, aby byli pro partnera atraktivní a žádoucí, aby je přijal. Je těžké si užít sex, když je mysl někde jinde, což může být důvodem, proč mají lidé s úzkostnou vazbou tendenci k nižší úrovni sexuálního vzrušení, potěšení a uspokojení.

Neschopnost zůstat v přítomnosti je pro každého velkým problémem, ale zdá se, že lidé s úzkostnou vazbou jsou k tomu obzvlášť náchylní. Výzkumy prokázaly, že účinnou strategií v tomto směru je trénink mozku, aby si uvědomoval přítomný okamžik prostřednictvím cvičení všímavosti.

Jakými způsoby byste mohli člověku s úzkostnou citovou vazbou zajistit pocit bezpečí, aby byl otevřený zkoumání intimity?

Kromě afirmací a ujištění, o kterých jsem se zmínila dříve, zvažte také možnost říci (a ukázat!) partnerovi, že jeho myšlenky a názory jsou v pořádku a že je může bezpečně vyslovit, a to nejen v sexuální oblasti.

Jaké jsou příklady postkoitální péče, které by tito lidé ocenili?

Říkejte věci jako například: "Bylo to skvělé"; "Jsi úžasný/á"; "Jsem s tebou rád/a".

Co hledá vyhýbavý partner, pokud jde o intimitu?

Osoby s vyhýbavým stylem vazby mají tendenci mít nižší touhu po sexu než ostatní styly a jsou skupinou, která nejčastěji nebere v úvahu důležitost sexu ve vztahu.

Tito lidé častěji než ostatní usilují o krátkodobé 3-4měsíční vztahy a takzvané známosti a vztahy na jednu noc, které umožňují sexuální vztah bez vysoké míry citové intimity typické pro dlouhodobé vztahy.

Zaměřte se na své i partnerovy sexuální potřeby podle stylu citové vazby

Co potřebuje člověk s vyhýbavým stylem citové vazby od svého partnera, aby chtěl mít sex?

Vzhledem k těmto souvislostem je to, co jedinec s vyhýbavou citovou vazbou potřebuje k tomu, aby případně chtěl mít sex, autonomie. Nechtějí se cítit omezováni nebo mít pocit, že tímto způsobem intimního života riskují svou svobodu nebo nezávislost. Pro partnera osoby s vyhýbavým stylem vazby to může znamenat, že stanovíte jasné hranice a ujistíte svého partnera, že tyto hranice a jeho autonomii budete respektovat. Stanovte také své vlastní zdravé hranice, jejichž respektování očekáváte.

Co vzrušuje lidi s vyhýbavou vazbou?

V dlouhodobých vztazích jsou sexuální fantazie, které nezahrnují jejich partnera, metodou těchto lidí, jak udržet sexuální intimitu na uzdě. Další možností je posílání fotek při sextingu, který podle výzkumu koreluje s tímto stylem, pravděpodobně proto, že posílání nahých fotografií vyžaduje méně citové intimity než nahota tváří v tvář nebo dokonce slovní sexting.

Jaké typy sexuálních poloh mají vyhýbaví partneři zřejmě nejraději a proč?

Předehra, zejména ta, která zahrnuje úkony běžně považované za intimnější, jako je líbání, hlazení a intimní rozhovory v posteli, by mohla být pro vyhýbavě laděnou osobu něčím zahlcujícím a nepříjemným. Sexuální polohy, při kterých je větší vzdálenost a minimální nebo žádný oční kontakt, jako je poloha zezadu nebo na pejska, by mohly být pro tyto lidi pohodlnější.

Co potřebuje vyhýbavá osoba po sexu?

Pravděpodobně potřebují prostor.

Pokud si nejsme jisti, jaká může být naše citová vazba, jakými způsoby si můžeme ověřit, jak se cítíme při sexu, abychom si udělali lepší představu?

Na internetu sice existuje velké množství "kvízů citových vazeb", ale mnohé z nich slouží spíše k zábavě a nemusí být nutně správné, spolehlivé nebo založené na vědeckých poznatcích.

Kromě toho byste si mohli sami u sebe ověřit následující věci:

Pokud na níže uvedené otázky odpovíte ano, splňujete znaky bezpečné citové vazby:

  • Je pro vás snadné být k partnerovi láskyplný?
  • Je pro vás příjemné sdílet s partnerem své hluboké osobní myšlenky a pocity?
  • Vnímáte citlivě partnerovy nálady a emoce?

Odpověď "hodně" nebo "často" je známka úzkostné citové vazby:

  • Jak často zaznamenáváte pocity žárlivosti nebo neklidu, když je váš partner bez vás?
  • Děláte si po jedné hádce starosti o celý váš vztah?
  • Jak moc vás znepokojuje nebo trápí, když váš partner prosazuje své hranice, například když vám řekne, že potřebuje být chvíli sám, když vám řekne, že by dnes večer raději masturboval, než měl sex, nebo když vás požádá, abyste se nedívali do jeho telefonu?

Odpověď "hodně" nebo "často" je známka vyhýbavé citové vazby:

  • Jak moc se chcete odtáhnout, když o vás někdo začne projevovat vážný romantický zájem?
  • Jak nudní nebo podezřelí vám připadají potenciální partneři, kteří jsou milí, hodní a ochotně dávají najevo lásku a náklonnost?
  • Jak náročné vám připadají partnerovy požadavky na váš čas, rady, náklonnost a pozornost?

Budete teď první otázku na online seznamce pokládat "Jaká je tvá citová vazba?"?

[Lil]

Varování: Tyto stránky obsahují erotický chat, videa, fotky a jiné sexuálně explicitní materiály. Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem. Všechny modelové a modelky na těchto stránkách jsou starší 18 let. Virtuální kontakty možné.