Jedna z nejrozšířenějších seznamovacích stránek pro dospělé v ČR - erotická seznamka flirtkontakt.cz

Tajné dějiny erotiky: Mezopotámie

9.červenec 2017
Tajné dějiny erotiky: Mezopotámie

Když před 2500 lety navštívil nějaký cizinec město Babylon, šel rovnou k chrámu bohyně lásky Ištar. Před chráme ho upoutaly secící a pestře oděné dívky. Co se dělo dál? O co jsme přišli, když jsme v těchto dobách nežili?

Co chceš, to bude tvé

Cizinec obcházel podél řady a vybíral. Většinou se při tom prodíral mezi dychtivými muži. Za minci, kterou se chystal vhodit do klína jedné z dívek, si hodlal vybrat co nejlépe. Když se mu žádná z dívek nezamlouvala, mohl počkat, až si na prázdné místo sedne jiná. Když se mu líbila, hned si pospíšil, aby mu ji někdo nevyfoukl.

Ištar se hněvá

Když si cizinec vybral podle své chuti, vyvolená dívka nesměla vhozenou minci odmítnout, ať byl sebeošklivější. Hněv bohyně Ištar by se nesl nejen na ni, ale i na příbuzné, celé město i všechny obyvatele rozlehlé říše. Musela s mužem odejít do proslulého háje se stany z utkaných rohoží, který byl umístěn nedaleko chrámu. Teprve pak, po sexuální službě, se mohla vrátit domů.

Sex s ošklivkou

Sedávalo zde i hodně ošklivých dívek, které se snažily zachytit pohledy mužů a vybízeli je k aktu, který by jim umožnil naplnit službu bohyni plodnosti a ony by mohly konečně odejít. Čím déle seděly a čekaly, tím prosebněji hleděly. Některé zde podle kronikářů čekaly i dlouhé měsíce, než si je někdo vybral.

Jednorázové prostitutky

Tomuto rituálu se říkalo "apotropejský". Šlo o jednorázový sex neprovdané ženy s cizím mužem před uzavřením jejího manželství. Účelem bylo pokání za odepření plodnosti, každá žena se totiž vstupem do manželství protiví přikázání bohyně Ištar, která praví, že každá žena musí být kvůli plodnosti k dispozici všem mužům. Proto se tedy musí alespoň v tomto symbolickém jednorázovém obětním aktu odevzdat prvnímu muži, který ji bude chtít. Ženy v Babylonii se mohly provdat až poté, co tuto službu bohyni Ištar splní.

Obdařování mužských těl božskou silou

Kult plodnosti spojený s nevázanou sexualitou a bohapustými orgiemi se objevoval po celém tehdy známém světě. V sumerských, babylonských i asyrských chrámech sloužily kněžky, jejichž povinností bylo neustále provádět sexuální rituály zajišťující dobrou úrodu a plodnost. Za takovou soulož museli návštěvníci zaplatit chrámu.

Kde udělali vědci chybu?

Název "chrámová prostituce" je ovšem nepřesný a vznikl chybným výkladem historiků v 19. stoleetí. Tyto náboženské rituály neměly s prostitucí nic společného. Nebylal to prostituce, byla to oběť bohyním. Základní rozdíl mezi kultem plodnosti a prostitucí je právě v tom, že ten první slouží bohyním a druhý k získání peněz.

Selžeš, přijde smrt

Povinnost navštívit chrám bohyně Ištar měl i panovník, a to jednou ročně. Ve spolupráci s velekněžkou tak měl zajistit plodnost celé země. Šlo o důležitý státnický akt. Tomuto aktu přihlížel sbor kněží, ale i bojovníci z jeho družiny a často i městský lid.

Panovník musel prokázat svou mužnou sílu. Tomuto rituálu se říkalo "svatá svatba" a vznikl nejspíš už v 7. tisíciletí př. n. l., i když jeho nejstarší popis se dochoval až z doby kolem roku 2800 př. n. l. Panovník, který by rituál nezvládl, by dramaticky ohrozil své vladařské postavení. V dobách neúrody mu dokonce za selhání hrozila i smrt.

Bohyně Ištar

Posílala manžela k postitutkám

Starý kult bohyně Ištar se netýkal jen plodnosti, ale také krutostí a útrap válek. Porušit dávný obyčej plodnosti znamenalo dát bohyni záminku k rozpoutání hněvu, což pro Babyloňany rozhodně nebylo nic příjemného. Proto hlídali, aby jejich bohyně dostala vše, co jí náleží. Včetně služeb jednorázové prostituce dívek. V jednom babylonském textu se dochovalo vyprávění o zbožné manželce, která přesvědčuje manžela, aby se choval slušně a častěji navštěvoval chrám bohyně Ištar, kde měl mít sex s chrámovými služebnicemi.

Nejstarší nevěstky

Na jiné hliněné destičce se klínopisem dochovala zpráva, že mocná bohyně Ištar je ochránkyní nejen svých sexuálních kněžek, které pracují v jejím chrámu, ale i těch, které sedí u vchodu, nabízejé se příchozím a za peníze s nimi pak odcházejí do hostinců. Proto většina dřívějších historiků označovala kněžky bohyně Ištar za nejstarší profesionální prostitutky, což není tak úplně pravda.

Při orgasmu spatříš bohyni

Kromě jednorázové prostituce dosud neprovdaných dívek jako oběť bohini Ištar, se v zemích Blízkého východu praktikovalo tzv. "hierodulenské spojení". Tak se nazývala soulož mezi věřícím a služebnicí boží. Princip je podobný jako když dnes uděluje katolický kněz po zpovědi rozhřešení a je v tu chvíli prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Chrámové služebnice zařídily pomocí svého těla mužům spojení s bohyní plodnosti.

Orgasmus věřícího platil za moment poznání, ve kterém se mu bohyně zjevuje. Na orgasmu nevěsty boží ale nezáleželo, ona byla pouhým nástrojem. Neprováděla sex za účelem vlastní rozkoše, ale jako oběť těla ve službě boží.

Svaté peníze za sex

S pohoršením líčením sexualizace víry přišel už v 5. století před naším letopočtem řecký historik Hérodotos. Líčí, žee mnohé bohaté a mocné ženy se k chrámu nechávají nosti v zakrytých povozech, na nichž pak stojí a čekají. "Jakmile žena sedne na místo, nemůže už se vrátit domů předtím, než jí cizí muž hodí peníze do klína a odejde s ní obcovaat mimo chrám" popisuje dějepisec.

Zatímco ji obdarovával penězi, musel pronést formuli, že ji zve ve jménu bohyně lásky. Nezáleželo prý přitom na výši obnosu, žena nemohla odmítnout v žádném případě. "Peníze vydělané tímto aktem byly svaté", píše Hérodotos.

Vydělat si na věno

Mezi dívkami sloužícími v chrámu za mzdu se často objevovaly i dívky z velice zámožných rodin, které podobným způsobem peníze rozhodně vydělávat nepotřebovaly. Hlavní motivací kněžek lásky totiž nebyl výdělek, ale upřímná služba bohům a bohyním. Přesto bylo v mnoha středomořských městech poměrně běžné, že nemajetné dívky odcházely sloužit dobrovolně do nevěstinců a pracovaly tam tak dlouho, dokud si nevydělaly na věno, aby se mohly provdat.

Zajímavé informace, že? Chtěli byste žít v této době? Příště se podíváme jak to měli se sexem v přední Asii.

Vy se zatím seznamte s někým zajímavým.

[rox]

Zdroj: Dějiny erotiky a sexuality v náboženství, Martin Chadima

Varování: Tyto stránky obsahují erotický chat, videa, fotky a jiné sexuálně explicitní materiály. Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem. Všechny modelové a modelky na těchto stránkách jsou starší 18 let. Virtuální kontakty možné.