Jedna z nejrozšířenějších seznamovacích stránek pro dospělé v ČR - erotická seznamka flirtkontakt.cz

Poznejte rozdíl mezi transsexuály a transgender lidmi

11.červen 2019
Poznejte rozdíl mezi transsexuály a transgender lidmi

Měsíc červen představuje pro LGBTQ+ komunitu měsíc hrdosti (Pride month). V duchu této události vám přinášíme článek o představitelích skupiny T - transsexuálech a transgender osobách. Co jsou zač?

Transsexuál a transgender jsou pojmy, které mají hodně společné, a přitom neznamenají úplně to samé. Je velmi snadné si pojmy poplést, i když tušíte, co možná znamenají. Pravděpodobně jste se někdy alespoň s jedním pojmem setkali například v nějakém jiném článku, popřípadě i v některém na naší seznamce (například Nově vzniklé sexuality: Znáte je?), kde byl stručně vysvětlen. Komunita LGBTQ+ zahrnuje osoby se sexuálními orientacemi a genderovými identitami (pohlavními identitami), které se vymykají normě (heteronormativě). Mezi těmito pojmy opět existuje rozdíl.

Co je sexuální orientace, je téměř každému jasné. Jedná se o sexuální přitažlivost lidí, kterou pociťují vůči lidem s různými pohlavími a genderovými identitami. Více o sexualitách si můžete přečíst ve výše zmíněném odkazu na nově vzniklé sexuality.

Co označuje termín genderová identita? Její podstatou nejsou sexuální charakteristiky, jako to je u sexuální orientace. Jde především o pohlavní role (genderové role), se kterými se lidé identifikují a chtějí naplnit jejich sociální aspekty - vybírají si vzhled, oblečení, koníčky a profese, které jsou obvyklé pro danou pohlavní roli, i když v dnešní době existuje mnoho neutrálních profesí, ve kterých se nepozastavíte nad tím, že ji vykonávají obě pohlaví. 

Co je transgender?

Jako první pojem si vysvětlíme transgender, který zastřešuje podmnožinu transsexuálů. Jedná se o označení pro lidi, jejichž genderová identita se liší od jejich biologického pohlaví, se kterým se narodili (muž se ve skutečnosti cítí jako žena a žena se cítí být mužem). Pojem transgender zastřešuje i lidi, kteří se neidentifikují ani jako muž, ani jako žena, což jsou nebinární osoby nebo genderqueer. Označení zřídka zahrnuje i osoby, které se převlékají jako opačné pohlaví, protože je to vzrušuje či psychicky uspokojuje (transvestité a crossdresseři). Opakem termínu transgender je cisgender, které označuje osoby, jejichž genderová identita odpovídá jejich biologickému pohlaví. Jedná se tedy o většinu lidí.

Pojďme se však vrátit zpět k transgender osobám. Mnoho lidí si nedokáže představit, čím procházejí. Nejenže zpočátku pociťují vnitřní konflikt, protože často nedokážou své pocity správně popsat a vyjádřit, zároveň mají také strach z toho, jak by je přijala rodina a okolí. V různých společnostech a kulturách se k osobám LGBTQ+ komunity staví lidé různě, navíc dlouhou dobu se transgender osoby považovali za duševně nemocné (Porucha pohlavní identity, Transsexualismus), minulý měsíc však došlo k obratu. 25. května Světová zdravotnická organizace odsouhlasila změnu Poruchy pohlavní identity na Pohlavní neshodu a přesunutí z kategorie duševních poruch do kapitoly o sexuálním zdraví.

Někteří trans lidé čelí poblému, jež se nazývá genderová dysforie, což je diskomfort, který označuje výše zmíněný vnitřní konflikt, způsobený rozporem mezi biologickým pohlavím a pohlavní identitou. Tento problém se mnozí snaží vyřešit s odbornou pomocí. Vyhledávají léčebné procedury, mezi které patří hormonální substituční léčba, chirurgický zákrok (změna pohlaví) a psychoterapie. Nutno podotknout, že ne každý po těchto procedurách touží a ne každý si je může dovolit, ať už z finančních nebo zdravotních důvodů.

A nyní se dostáváme k dalšímu bodu dnešního článku.

Symbol, označují transgender lidi

Co je transsexualita? Kdo je transsexuál?

I když se na první pohled může zdát, že se jedná o další sexuální orientaci, není tomu tak. Pojmem transsexualita se označuje stav nesouladu mezi psychickým a biologickým pohlavím. Abychom navázali na výše zmíněné léčebné procedury, lidé, kteří se chystají, nebo již podstoupili chirurgický zákrok, se označují jako transsexuálové. Tito lidé odmítají označení transgender, protože jejich genderová identita se nezměnila, ale jejich pohlaví ano. Najdou se však i lidé, kteří odmítají nálepku transsexuál a identifikují se spíš jako transgender (v dnešní době častěji užívaný termín).

Transfobie

LGBTQ+ komunita se hodně potýká s nesnášenlivostí a diskriminací, trans lidé nejsou žádnou výjimkou. Transfobové mají vůči nim předsudky a negativní pocity, podobně jako to je u homofobie, bifobie, apod. Transfobie má různé formy, u mladistvých dochází k obtěžování, šikaně, násilí, u dospělých je toho mnohem více, kromě obtěžování (včetně mylného označení), veřejnému ponížení, čelí také posměškům, hrozbám násilí, krádeží a falešného zatčení, mnoho z nich se proto na veřejnosti necítí bezpečně. Některým je odepřena zdravotní péče, nebo trpí diskriminací na pracovišti, popřípadě přijdou o zaměstnání. Nesnáze jim také může způsobit hledání sexuálního partnera.

Kromě zvýšeného rizika násilí a dalších hrozeb může mít stres vyvolaný transfobií negativní dopady na trans lidi, které mohou dále vést ke zneužívání návykových látek, útěku z domova (u nezletilých) a vyššímu riziku sebevraždy. Rozhodnutí Světové zdravotní organizace, o kterém jsme se již zmiňovali, znamená určitý krok ke zlepšení situace. Pomoci mohou i odborníci, jež jsou vyškoleni na problémy se sexualitou a genderovou identitou.

Ať už pocházíte z PrahyBrna nebo Ostravy, i vy můžete vyhledat profesionální pomoc ve svém okolí, pokud se potýkáte s problémy ohledně své pohlavní identity nebo sexuality.

[rox]

Varování: Tyto stránky obsahují erotický chat, videa, fotky a jiné sexuálně explicitní materiály. Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem. Všechny modelové a modelky na těchto stránkách jsou starší 18 let. Virtuální kontakty možné.