Jedna z nejrozšířenějších seznamovacích stránek pro dospělé v ČR - erotická seznamka flirtkontakt.cz

Takto sex bodyworker pomáhá lidem dát do pořádku jejich sexuální životy!

4.srpen 2022
Takto sex bodyworker pomáhá lidem dát do pořádku jejich sexuální životy!

Pokud se někdo potýká se sexuálním problémem, může zvážit rozhovor se sexuálním terapeutem nebo koučem. U většiny těchto odborníků je fyzický dotek mezi terapeutem a klientem přísně zakázán. Sex bodywork ale funguje na jiných principech.

V novější a stále vyhledávanější metodě zvané sex(uologický) bodywork však odborník vytváří bezpečný prostor, v němž se klient může učit o svém těle způsobem, který někdy zahrnuje i přijímání doteků. S rukama v rukavicích může sex bodyworker poskytovat různé druhy stimulace na genitáliích nebo jinde, aby pomohl klientovi pochopit, co se mu líbí, vést ho při dechových nebo pohybových cvičeních a poskytovat slovní poradenství a vzdělávání.

Faye Hermine pracuje jako sex bodyworker od roku 2016. Sídlí v oblasti Bostonu a poskytuje služby různým lidem včetně queer, trans a genderově nekonformních osob, sexuálních pracovníků, osob, které přežily trauma, žen, které nedávno porodily, cisgender mužů a žen i heterosexuálů a pomáhá jim "vzpomenout si na rozkoš". Jak píše na svých webových stránkách: Abyste se cítili ve svém těle pohodlně a bezpečně bez ohledu na minulé zkušenosti, kvůli kterým jste se mohli cítit jinak. Faye, která se identifikuje jako queer, nebinární* a transmaskulinní osoba, pomáhá lidem rozkrýt internalizovaný útlak a prožívat svou sexualitu způsobem, který je pro ně autentický.

*Pro zjednodušení přepisu článku z angličtiny do českého jazyka použijeme zájmeno "ona", ačkoliv se Faye identifikuje jako nebinární.

Psychická vagína, vědomá masturbace a mnohem víc v rozhovoru s Faye Hermine

Faye se v tomto rozhovoru zmíní o různých problémech, se kterými za ní lidé přicházejí, o tom, jak tyto problémy řešit, a o konceptech sexuologické práce s tělem, které můžeme všichni aplikovat na náš sexuální život.

Mohla byste několika slovy vysvětlit, čím se zabýváte?

Podporuji lidi, kteří mají zájem změnit svůj vztah ke svému tělu, sexu a sexualitě. Neléčím lidi, ale podporuji je v tom, aby léčili sami sebe. Moje práce někdy zahrnuje dotek v kontextu práce na ztělesnění, což znamená být přítomen ve svém těle a všímat si pocitů ve svém těle a také cítit, jak vypadá ztělesněný souhlas - tedy všímat si pocitů, které vaše tělo sděluje, když na něco říkáte "ano" nebo "ne", a slovně to vyjádřit.

Můžete vysvětlit více o tom, co je to ztělesněný souhlas a jak ho praktikovat?

Náš mozek někdy činí rozhodnutí o tom, co chceme nebo nechceme, která nejsou v souladu s tím, o co naše tělo nebo naše podvědomí skutečně stojí. Někdy si toho všimnete, když řeknete "chci udělat nějakou věc" a celé vaše tělo se stáhne nebo se cítíte opravdu napjatí, zjistíte, že se prostě nemůžete uvolnit nebo že se vám dokola v hlavě honí myšlenky. To jsou někdy náznaky toho, že vaše tělo nesouhlasí, i když váš mozek říká: "S tímto souhlasím".

Ztělesněný souhlas znamená objevit signály, které vám vaše tělo říká, když něco pozitivně chce, něco, co by rádo vyzkoušelo, nebo něco, co zní jako: "Tohle vůbec nechci zkoušet." To znamená, že tělo je schopno se s tím vyrovnat. Tyto věci můžete ve svém těle cítit různě. Pokud se lidé chtějí dozvědět více, mohou navštívit stránky schoolofconsent.org nebo si přečíst knihu Betty Martin The Art of Receiving and Giving: The Wheel of Consent (Umění přijímat a dávat: Kolo souhlasu).

Naslouchejte svému tělu a praktikujte ztělesněný souhlas

Jaké jsou důvody, proč někdo může říkat "ano", když jeho tělo říká "ne"?

Důvodů je spousta, zejména u lidí, kterým bylo při narození přiřazeno pohlaví ženy; často jsme společensky podmíněni, abychom byli vstřícní a šli s proudem. To jsou velmi silná poselství. Ani když lidem řekneme: "Můžeš říct 'ne', pokud chceš", nemusí to nutně překonat toto podmiňování. Také rozdíly v moci - obvykle máme na mysli "šéfa a zaměstnance", ale i v případě rozdílu fyzické moci, kdy je jeden z partnerů silnější než druhý a člověk má pocit, že hrozí riziko násilí nebo citové újmy. Nebo prostě jen nechce zranit city svého partnera, i když nejde o nerovnováhu sil. Nebo nechtějí změnit názor, když už na něco řekli "ano". Jejich mozek jim může říkat: "Řekl jsem "ano", takže i když už nejsem pro "ano", musím to dotáhnout do konce".

S jakými dalšími problémy se na vás lidé obracejí?

Hodně lidí přichází, protože jejich mozek nedokáže být v klidu a mají problém najít vzrušení. Jiní lidé přicházejí, protože chtějí objevovat nové pocity. Někteří lidé nedokážou udržet erekci nebo nechtějí mít sex nebo ho chtějí mít jen zřídka. Setkávám se s lidmi, kteří nemohou mít orgasmus nebo ho ještě neměli. Často to formulují jako: "Nemohu mít orgasmus," zatímco ve skutečnosti jde o to, že orgasmus ještě neměli. Někteří lidé se potýkají s tím, že jsou při sexu rozpolcení a nejsou duchem v přítomnosti. Někteří lidé přicházejí, když se obávají o své konkrétní sexuální zájmy.

Co říkáte lidem, kteří mají obavy z toho, co je v sexu zajímá?

Obvykle jim říkám, že jsou naprosto normální - no, nemám ráda slovo "normální", ale že jsou běžní nebo zdraví nebo naprosto rozumní - a pak zkoumám stud, který kolem toho pociťují, a podporuji je v tom, aby si všímali fyzických pocitů studu a naučili se s ním žít, aniž by je zahlcoval.

Zmínila jste několik různých problémů a mě by zajímalo, jak je řešíte. Začněme problémy s erekcí. Pokud někdo nemůže dosáhnout nebo udržet erekci, co mu obvykle pomáhá tyto potíže překonat?

První věcí je poukázat na to, že porno je sestříháno tak, aby byly vystřiženy všechny scény s měkkými penisy, a že příchod a odchod erekce je vlastně naprosto normální a je součástí běžného sexuálního styku. Pokud navštívili urologa a jejich potíže nemají fyziologický důvod, další částí je práce na dovednostech týkajících se ztělesnění a uvolnění a používání dechu k regulaci nervového systému. Erekce vyžaduje průtok krve a krev může proudit do penisu pouze tehdy, když je člověk v uvolněném stavu. Pomoci mohou také hračky, jako jsou erekční kroužky. Také mám klienty, kteří mají problémy s udržením erekce, ale jejich partneři se jejich penisu nedotýkají a očekávají, že jim bude stát zázračně bez stimulace a dotyků, a tak část z toho je vzdělávání kolem toho, jak penisy fungují, stejně jako vzdělávání o nervovém systému a podpora v rozvoji vědomé masturbace.

Faye Hermine pomáhá i lidem, kteří se potýkají s potížemi s dosažením orgasmu

Mohla byste vysvětlit, jak vypadá vědomá masturbace?

Někteří lidé si myslí, že praxe vědomé masturbace nemůže zahrnovat porno, ale existují způsoby, jak porno do praxe vědomé masturbace začlenit. Hlavní je, že jste skutečně přítomni a vnímáte pocity v celém těle a váš penis není při masturbaci oddělen od zbytku těla. Může je to naučit přestat používat "zkratky", jako například: "Když budu myslet na tuhle věc, postaví se mi." Dává jim to možnost být prostě ve svém těle a věnovat pozornost spojení mezi stavem jejich nervové soustavy a fyziologickým vzrušením.

Jaké jsou způsoby, jak mohou lidé masturbovat uvědoměleji?

Začínám tím, že lidi podporuji v tom, aby se naučili provádět skenování těla. Můžete jít na YouTube a vyhledat si meditaci skenování těla. Můžete ji pozastavit, když se dostanete k pánvi, a dát si možnost všimnout si, jaké pocity máte v genitáliích. Skenování těla je základní dovedností pro vědomou masturbaci. Můžete se naučit provádět jak vzrušující dýchání, které vás přiblíží k orgasmu, tak uvolňující dýchání, které vás přivede do uvolněného stavu, ve kterém se snadněji vzrušíte. Věnovat pozornost svému dechu a tomu, zda dýcháte, je součástí praxe vědomé masturbace.

Jaké jsou různé způsoby, jak se lidé mohou vyzkoušet dotýkat sami sebe?

Pokud jste zvyklí dotýkat se sami sebe tak, že pevně uchopíte svůj penis a rychle jím trháte nahoru a dolů, můžete se naučit najít jiné způsoby, jak se dotýkat svého penisu, šourku a anální oblasti, které jsou příjemné, aniž by to muselo být to nejvzrušivější, co jste kdy zažili, nebo věc, která vás přiměje k ejakulaci. Najděte si způsoby dotýkání, které jsou příjemné, ale nevedou nutně k orgasmu, a věnujte čas přecházení mezi těmito způsoby a způsoby dotýkání s vyšší intenzitou, přičemž dbejte na to, abyste zůstali v přítomnosti a věnujte pozornost svým genitáliím. Můžete také prozkoumat svou anální oblast. To je podceňované a mnohem úžasnější, než si pravděpodobně myslíte, a nemusí to zahrnovat penetraci. I pouhé zkoumání vnější strany může být opravdu obohacující.

Existují techniky vědomého sebeuspokojování, které můžete zařadit i mimo masturbaci?

Vědomou praktikou sebeuspokojování by mohlo být puštění hudby a tanec a natření se kokosovým olejem a dotýkání se celého těla. Nemusí to být vysloveně sexuální. Nemusí to zahrnovat orgasmus. Může to být radost z toho, že se vám houpe penis. Je také užitečné připojit erotiku a potěšení ke stávajícím praktikám všímavosti, které lidé dělají. Pokud tedy chodíte na takové procházky, mohou být právě ony praxí sebeuspokojování založenou na všímavosti. Můžete zařadit i sevření pánevního dna: sevření zadečku a sevření svalu, který přerušuje proud moči, a pak tyto svaly uvolnit. Můžete také zařadit období záměrně pomalého hlubokého dýchání střídané se záměrně rychlejším dýcháním.

Zahrňte do svého sexuálního repertoáru vědomé sebeuspokojování

Jak můžete maximalizovat přínos těchto aktivit?

Dalšími prvky této praxe je stanovení záměru předem, stanovení doby, po kterou ji chcete provádět, a následné zamyšlení a vychutnání si ji. Náš mozek si okamžitě otiskne negativní zážitky, ale trvá 20-40 sekund, než si otiskne pozitivní zážitky, takže pokud ejakulujete nebo máte orgasmus a pak si řeknete: "No, musím to uklidit," váš mozek si neotiskne veškerý prožitý požitek. Pro vytvoření nových cest k prožívání rozkoše je velmi užitečné zůstat ve svém těle a po dokončení praxe si všímat dechu a pocitů v těle a poté si udělat poznámky o tom, co jste se z této zkušenosti naučili a co chcete příště udělat jinak. Lidé si musí najít praxi, která jim vyhovuje, protože její provádění může být náročné. A pokud si řeknete: "Mám ADHD, nemůžu meditovat," i tak stojí za to vyzkoušet praxi vědomého sebeuspokojování, protože je zajímavé, o kolik snazší může být soustředění, když je to, na co se soustředíte, genitální potěšení.

Má tento druh meditace podobné přínosy jako typický druh meditace, kdy jen sedíte?

Pokud jde o pomoc při řešení traumatu, které uvízlo v těle, určitě. Proto většina technik léčení traumat zahrnuje nějaký prvek zvuku a pohybu, ať už jde o rytmické pohybování očima nebo střídavé poslouchání zvuku v uších. Na rytmičnosti, doteku, pohybu, umístění vědomí, dechu a vydávání zvuků - a kombinaci všech těchto prvků - něco je. Pokud je vaším cílem posunout trauma a dosáhnout toho, aby ve vašem životě hrálo menší roli, má praxe sebeuspokojování založená na všímavosti potenciál podpořit řešení traumatu rychleji než tradiční praxe všímavosti. Ne všechny praxe všímavosti jsou však pro lidi s traumatickou historií dobrým nápadem. Pokud zkoušíte nějakou praxi a všimnete si, že prožíváte trápení, bude lepší odbornou podporou.

Zpět k běžným problémům, se kterými za vámi lidé přicházejí. Co třeba někdo, kdo má malý zájem o sex?

Neexistuje žádný zázračný "lék" a opravdu záleží na jejich důvodech. Někteří lidé mají prostě jen nižší libido, a pak je to otázka zjištění, zda je možné uspokojit partnerovy potřeby intimity jiným způsobem než sexem, protože spousta lidí využije sex k uspokojení jiných potřeb.

Co když někdo cítí, že nízká sexuální touha je pro něj problém a rád by zvýšil své libido?

Někdy lidé nemají zájem o sex, protože zažili trauma nebo kvůli nějakému vzorci toho, jak je partner žádá o sex, nebo pokud sex není dobrý. Pokud si ho neužívají, budou chtít méně sexu. Jde také o zvyk, když si zvyknete sex neprovozovat nebo nepřijímat doteky. Něco z toho lze řešit sexuální praxí založenou na všímavosti. Pokud je problém v tom, že dotyčná osoba prostě nemá návyk nebo neví, co je jejímu tělu příjemné, naučit se masturbovat uvědomělým způsobem může někdy probudit její latentní libido.

Když už jsme mluvili o lidech, kteří chtějí sex méně často než jejich partneři, co byste doporučili někomu v opačné situaci, kdo chce sex častěji než jeho partner?

Buďte trpěliví a soucitní a podpořte svého partnera v tom, aby využil čas - ten potřebuje k tomu, aby zjistil, co se děje, a nestigmatizujte nižší sexuální apetit, ale jemně nabídněte různé formy podpory: "Nic s tebou není v nepořádku, ale pokud chceš podporu, metody podpory existují." Nejen já, ale existují i online kurzy a další typy koučů a zejména lidem s intenzivnějším sexuálním traumatem nebo jakýmkoli traumatem často pomůže práce s traumatem cítit se ve svém těle pohodlněji a bezpečněji a to, že se ve svém těle cítíte pohodlněji a bezpečněji, vám pomůže všimnout si, kdy je sex vlastně to, co chcete. Také masturbace je úžasná věc. A musíte pochopit, které z vašich potřeb mohou být naplněny věcmi, které nejsou sex.

Toužíte po sexu méně nebo více než váš partner?

Jaké jsou příklady potřeb, které mohou lidé řešit sexem, a další způsoby jejich uspokojení?

Pokud chcete být viděni a slyšeni, můžete dělat pětiminutové střídavé naslouchání, kdy si navzájem nasloucháte, když mluvíte o čemkoli, co máte na mysli, aniž byste odpovídali. Pokud máte potřebu fyzické intimity, můžete si zajít na masáž, erotickou nebo jinou, v závislosti na parametrech vašeho vztahu. Můžete také požádat partnera o neerotickou masáž, abyste uspokojili potřeby doteků. Ráda také pomůžu lidem prozkoumat nemonogamii, ale to není řešení pro každého.

A co lidi, kteří se neztotožňují s pohlavím, které jim bylo přiděleno při narození. Existují konkrétní věci, které jim pomáhají cítit se pohodlněji ve svém těle nebo být více přítomni při sexu?

Validace prožitků lidí s jejich psychickými pohlavními orgány může být velmi užitečná.

Co jsou to psychické pohlavní orgány?

Někdo, komu byla například při narození přiřazena žena, ať už se identifikuje jako trans, nebo ne, může mít penis, který zevnitř svého těla cítí, jako by tam byl, a který si jeho oko může představit, jak s ním prožívá. Spojení mysli a těla je opravdu neuvěřitelně flexibilní a schopné rozvíjet nové cesty pro potěšení. Totéž platí i pro lidi, kterým byl při narození přiřazen muž a kteří mají psychické vulvy a psychické vagíny. Mohou mít pocit, že někoho obklopují svými psychickými částmi, aniž by nutně muselo jít o fyziologický zážitek nebo o anální zážitek. Nebo si ve své mysli přemapovali anální oblast tak, aby byla jejich psychickou vulvou a vagínou.

Existuje vědecká podpora myšlenky, že potěšení je spíše o tom, co máte v mozku, než o tom, co máte mezi nohama?

Určitě se dělaly studie. Barbaru Carrellas posadili do přístroje fMRI a nechali ji prožít orgasmus jenom tím, že určitým způsobem dýchala, a na přístroji fMRI se to rozzářilo stejně jako při klasickém orgasmu. Takže to je podle mě odrazem schopnosti mysli a těla mít alternativní způsoby orgasmu. Neuroplasticita říká, že máme schopnost budovat nové cesty rozkoše, nové nervové dráhy. V případech lidí po poranění míchy, kteří nemusí nutně fyzicky cítit vjemy pod určitým bodem, mohou někteří lidé přemapovat jiné části svého těla tak, aby se staly jejich primárními receptory rozkoše. A spousta translidí si každý den - i když tomu neříkáte psychický penis nebo psychická vulva - často vytvoří něco, co jim v jejich mysli připadá shodné s tím, co cítí uvnitř. Takže to nepovažuji za nějak zvláštní věc, ale z mého více vědeckého pohledu a z věcí, které jsem osobně zažila, jsou naše těla opravdu cool a naše mozky jsou super výkonné a jsou schopné vytvářet různé zajímavé cesty k rozkoši.

Je úplně jedno, jestli jste žena, muž, či cokoliv mezi tím. Důležité je, abyste byli v životě spokojení.

[Lil]

Varování: Tyto stránky obsahují erotický chat, videa, fotky a jiné sexuálně explicitní materiály. Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem. Všechny modelové a modelky na těchto stránkách jsou starší 18 let. Virtuální kontakty možné.