Jedna z nejrozšířenějších seznamovacích stránek pro dospělé v ČR - erotická seznamka flirtkontakt.cz

Kmen ve střední Indii vás překvapí pokrokovými sexuálními zvyklostmi

6.leden 2022
Kmen ve střední Indii vás překvapí pokrokovými sexuálními zvyklostmi

Dnes se podíváme na druhou stranu zeměkoule do střední Indie, kde žije kmen se sexuálně pokrokovými praktikami, díky kterým se v něm téměř nevyskytují sexuální zločiny. "Tady se každý může svobodně zamilovat nebo odmilovat. Manželství nejsou posvátná, protože lidé, kteří tuto instituci vytvořili, sami nejsou posvátní."

Parth Varshney, sedmadvacetiletý grafický designér, který žije v Bombaji, se poprvé setkal s kmenem Bison-Horn Maria ve středoindickém státě Čhattísgarh, když mu bylo osm let. Od té doby uplynulo už několik desetiletí, ale on si ty dny dobře pamatuje.

Kmen Bison-Horn Maria skýtá jiný svět

"Můj otec byl vládní úředník, který byl do tohoto regionu vyslán," řekl pro VICE. "Připadalo mi, že jsem vstoupil do úplně jiného světa. Ženy a muži s odhalenými ňadry se při rituálním tanci navzájem sexuálně dráždili a neměli žádné zábrany. Nikdo si nebyl ničeho vědom a nepřipadalo v úvahu, že by se někdo urazil."

Obyvatelé kmenu Bison-horn Maria již dlouho obývají nížiny jižního Čhattísgarhu, kde mají snadný přístup k místním obchodním cestám a dobytku. Jsou součástí kmenové skupiny Gondů rozšířené ve více státech střední a jižní části střední Indie.

Název kmene je odvozen od charakteristické pokrývky hlavy známé jako "tallagulla", která měla být původně zdobena rohy indického bizona a pavími pery. Vzhledem k dnešnímu zranitelnému postavení bizona se kmen nyní uchyluje k alternativám, jako jsou rohy divokých býků, dlouhé zobáky ptáků čeledi zoborožcovití a příležitostně i parohy axisů (čitalů, skvrnitých jelenů).

"Všichni Gondové sdílejí víru, že jsou dětmi země," říká Roohani Sawhney, výzkumník tradičních zvyků různých kmenů v Ladaku napříč Indií. "A to jim diktuje vše, co dělají, od sňatků až po další společenské zvyky."

Tradiční sexuální zvyklosti kmene Bison-Horn Maria

V rámci svého širšího výzkumného projektu zaměřeného na pochopení a zachování tradičních zvyklostí kmenových skupin navštívila Sawhney před třemi lety rozsáhlé oblasti středoindického okresu Bastar, aby zdokumentovala sociální strukturu kmenu Bison-Horn Maria. S kmenem komunikovala téměř měsíc.

Během pobytu s nimi si všimla, že konzervativní vnímání všeho, co se týká sexu, které mají "civilizovaní" cestovatelé z měst, se začalo dotýkat i členů kmene Bison-Horn Maria.

"Zkazili jsme jim to," řekla VICE. "Kdybychom se jich jako cizinci zeptali na jejich pokrokové zvyky týkající se všeho možného, od předmanželského sexu až po nevěru, a na svobodu, kdy mohou v klidu opustit svého manžela, pokud milují někoho jiného, zpočátku by všechno popřeli ze strachu, že budou souzeni podle našich rigidních, zdvořilostně společenských představ o lásce a sexu."

Kmen Bison-Horn má své vlastní tradice a kulturu, jež se vymykají zvyklostem moderní společnosti

Britský státní úředník WV Grigson napsal o tomto kmeni knihu, která vyšla již v roce 1938. Antropologové považují knihu The Maria Gonds of Bastar za jedno z nejvýznamnějších děl o tomto kmeni a často se vyučuje na univerzitách po celém světě. V jedné z nejzajímavějších částí knihy používají příslušníci kmene přirovnání k osvobozeným býkům, které neomezí jařmo, aby zdůraznili význam toho, že ženy chtějí být nahé.

Podle Grigsona členové Bison-Horn Maria také nepřikládají žádnou hodnotu předmanželské cudnosti. Navíc předmanželský sex považují dokonce za nezbytný k určení slučitelnosti před manželstvím. Jejich flexibilní konvence týkající se manželství, plození a sexu jen odrážejí totéž. Podle Sawhneyho se tyto představy drží dodnes.

Grigson ve své knize uvádí příklad manželství, jehož byl svědkem, kdy se ženich i nevěsta během několikatýdenních zásnubních obřadů zamilovali do jiných lidí. Podrobně popsal, jak nakonec měli se svými milenci sex, aby posoudili jejich kompatibilitu, a jakmile byli s výsledky spokojeni, nechali své manželství anulovat. Je docela výmluvné, že Indie dekriminalizovala zákon o cizoložství z koloniální éry teprve před třemi lety, přičemž považuje nepřiměřeně sexistická ustanovení zákona za "svévolná a nápadně absurdní". I vdovské sňatky, které byly v Indii legalizovány v roce 1856, praktikovali Mariové, co si pamatují.

"Ve společnostech, kde je žena považována za majetek, se vdovskému sňatku vždy vyhýbají, ale my, Mariové, tak své ženy nikdy nevnímáme," řekl pro VICE Renu, 38letý farmář z kmene. "V některých rodinách se tchyně snaží, aby vdově sehnala vhodného ženicha. To je také jeden z důvodů, proč se nikdy nedočtete o případu násilí na ženách, protože neexistují žádné zábrany. Sex není v kleci. Pro nás je posvátná země, ne instituce vytvořené člověkem, jako je manželství." Renu si nepamatuje, kdy naposledy slyšel o manželských neshodách nebo domácím násilí v jejich kmeni.

"Nemělo by nás překvapovat, že v oblastech obývaných Marii nebyly případy sexuálních trestných činů na ženách zaznamenány už od nepaměti," řekl. "Mezi muži nedochází k žádné sexuální frustraci. Každý se tady může svobodně zamilovat nebo odmilovat. Manželství nejsou posvátná, protože lidé, kteří tuto instituci vytvořili, sami nejsou posvátní."

Za důležitou považuje normalizaci předmanželského sexu a vdovské sňatky v "moderním světě". "Všechna tato pravidla vytvořil člověk," řekl. "Pokud vaším tělem proudí vzrušení, neměli byste ho raději přijmout v nějakém bezpečném prostředí, než abyste ho v sobě drželi kvůli zdvořilosti?" dodal.

Kmen Bison-Horn Maria věří, že žena není majetkem muže

I u Mariů ale mají daná pravidla

Členové kmene Bison-Horn Maria však dodržují určité konvence a zároveň dávají přednost potěšení"Jako dítě jsem si o tomto kmeni něco přečetl, když mě fascinoval, a zjistil jsem, že u Bison-Horn Maria platí, že pokud předmanželský sex vyústí v těhotenství ("pendul"), nemůže dojít k formálnímu sňatku. Dále existuje pravidlo, které říká, že ovdovělá žena si nemůže vzít mladšího bratra svého manžela, a další podobné konvence, které se předávají po staletí," řekl Varshney.

Jak však Sawhney i Grigson rovněž poznamenávají, děti narozené z nemanželských svazků nejsou stigmatizovány a mají stejné postavení a práva jako děti z formálního manželství. Nepál teprve v loňském roce provedl změny ve svých zákonech, aby uznal práva dětí narozených nesezdaným rodičům, zatímco Čína nedávno zahájila proces přiznávání práv nesezdaným matkám. Moderní společnost jakoby zjevně stále doháněla zameškané...

Varshneyho dům je stále vyzdoben různými totemy kmene a zarámovanými černobílými fotografiemi příslušníků kmene v jejich charakteristických pokrývkách hlavy, které pořídil počátkem 90. let jeho otec. Protože se nikdy nestihl naučit jejich jazyk, stále komunikuje se svými přáteli z kmene pomocí jejich totemů a okultních kreseb.

"Už jako dítě jsem prostě žasl nad tím, jak lehce dokážou komunikovat," říká. "Náš dům byl co by kamenem dohodil od osady Bison-Horn Maria a já jsem trávil hodiny tím, že jsem je jen obdivoval jako divák v úžasu. O 'pokrokových' zvycích, jako jsou opětovné sňatky s vdovami, předmanželský sex a volné sdružování žen a mužů, jsem se poprvé dozvěděl až od kmenu Bison-Horn Maria, a ne z učebnic."

Kmen Muria a rituál ghotul

Kmen Muria, který je součástí stejné skupiny Gondů, má také rituály, které někteří považují za nepohodlné, a to nejen v koloniální minulosti, ale i v současné Indii. Nejvíce diskutovaným je rituál ghotul, mládežnická noclehárna, kde se po setmění, daleko od rodičů, scházejí svobodní dospívající chlapci a dívky, aby se družili, zpívali, tančili a dokonce i souložili. Orgie jsou však zakázány.

Savyasaachi, profesor sociologie na univerzitě Jamia Millia Islamia, navštívil jeden takový ghotul v 80. letech. "Ghotul je nedílnou součástí pracovního života a sociální struktury vesnice Muriů," řekl pro VICE. "Je to také posvátné místo, protože věří, že v něm sídlí bohyně Matka Země. Všechny činnosti se odehrávají pod jejím dohledem. Dokonce i zemědělský cyklus vesnice začíná poté, co děti z ghotulu rituálně obdělají první pozemek. Jsou páteří společenského života."

V posledních letech byl kmen ovlivněn moderní společností, muži i ženy si nyní již zahalují svá těla

Konec svobodného oslavování lidských těl?

Následující vlády a byrokracie však mají na ghotul jiný názor. Přestože mnohé zprávy zdůrazňují přímou souvislost mezi nulovými sexuálními zločiny a rituály ghotul, Sandžaj Varšnej, dodatečný ředitel ministerstva pro kmenové záležitosti vlády státu Madhjapradéš, se domnívá, že tyto zvyky se v průběhu let "morálně zhoršily" a že je spravedlivé, aby se tyto kmeny "asimilovaly" do moderní společnosti.

"Když se podíváte na kmeny Bizon-Horn Maria nebo Muria, můžete vidět, že si nyní začaly zakrývat prsa," řekl pro VICE. "Modernosti se nedá uniknout. Je to prostě jednoduchá evoluce. Jak dlouho budou ještě žít ve vnitrozemí a jíst mdlou rýži s tamarindovou vodou?" dodal.

Za tímto účelem vláda agresivně prosazuje "moderní vzdělávání" v kmenovém pásmu Čhattísgarhu. Domorodé kmeny se však oprávněně obávají, že děti, které budou studovat v těchto vládou pověřených centrech, nakonec ztratí kontakt s podstatou svého kmene.

"Nejsme proti tomu, aby se z našich dětí stali lékaři a inženýři," vysvětluje Renu. "Ale proč si musí vybrat jedno místo druhého? Pokud se zítra můj syn stane lékařem, co mu brání účastnit se našich kmenových tanců, nosit pokrývku hlavy z bizoních rohů, respektovat sílu našich společných lidových pohádek a věřit, že ženy nepatří mužům?"

I výzkumník Sawhney lituje postupného rozmělňování tradičních zvyků kmene. "Muži i ženy si začali zahalovat tělo. Možná je to považováno za společensky vhodnější, ale podle mého názoru to může znamenat konec éry, kdy se ženy necítily nesměle a svobodně oslavovaly svá těla."

Když se zeptáte Renu, bude vždy stát za kmenem. Věří, že jejich kmenová identita může být dočasně potlačena, ale nikdy zcela vymazána. "Jsme děti bohyně Země," zvolává. "Všechny ty takzvané pokrokové zákony přišly do této země mnohem později. My jsme původní učitelé."

Na naší sex seznamce se nemusíte stydět zveřejnit své nahé fotky! U nás jde stud stranou a dáváme průchod rozkoši...

[Lil]

Zdroj: https://www.vice.com/

Zdroj obrázků: Aman Chotani

Varování: Tyto stránky obsahují erotický chat, videa, fotky a jiné sexuálně explicitní materiály. Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem. Všechny modelové a modelky na těchto stránkách jsou starší 18 let. Virtuální kontakty možné.