Jedna z nejrozšířenějších seznamovacích stránek pro dospělé v ČR - erotická seznamka flirtkontakt.cz

Když člověk neprožívá potěšení ze sexu aneb sexuální anhedonie

23.květen 2023
Když člověk neprožívá potěšení ze sexu aneb sexuální anhedonie

O sexu si obvykle myslíme, že je to příjemný pocit; je to jeden z hlavních důvodů, proč ho vůbec děláme. Ale sex a potěšení nejdou vždy ruku v ruce...

Někteří lidé trpí stavem zvaným sexuální anhedonie neboli neschopností prožívat potěšení ze sexuální aktivity. Někdo s tímto stavem může pociťovat obvyklé známky vzrušení a dokonce i orgasmu, ale z různých důvodů není schopen si tyto prožitky vychutnat.

Přečtěte si další informace o sexuální anhedonii, jak zjistit, zda jí trpíte, a jak se léčí.

Jaké to je zažívat sexuální anhedonii?

"Termín 'anhedonie' doslova znamená 'nedostatek potěšení'," říká James Giordano, profesor neurologie a biochemie na Georgetown University Medical Center. Lidé s depresí mohou zažívat celkovou anhedonii, což znamená, že nejsou schopni mít potěšení z každodenních činností, které jim dříve dělaly radost. Sexuální anhedonie může doprovázet depresi a celkovou anhedonii, nebo může pramenit z něčeho jiného.

"Někdo se sexuální anhedonií může trpět také orgasmickou anhedonií nebo ejakulační anhedonií, kdy je schopen prožívat fyziologické příznaky orgasmu nebo ejakulace, ale ne subjektivní pocit," vysvětluje Giordano. Sexuální anhedonie však není totéž jako potíže se vzrušením, erekcí nebo orgasmem. Mnoho lidí se sexuální anhedonií tyto věci prožívá, jen z nich nemají potěšení.

Zkušenost ze života se sexuální anhedonií

Tak tomu bylo i v případě Tiny Fey, 35leté Vídeňanky, která založila milostné a seznamovací webové stránky. Tina zažila sexuální anhedonii, když ve svých 20 letech trpěla depresemi. "Byla jsem schopná dosáhnout orgasmu a vzrušit se, ale necítila jsem fyzické pocity s tím spojené," říká. "Bylo to, jako bych procházela pohyby, ale neprožívala rozkoš, která by s tím měla být spojená."

"Sex je víc než pouhé vzrušení a orgasmus a často zahrnuje potěšení z mezilidského spojení, intimity, dotyků, tělesných pocitů různého druhu, touhy a dalších věcí," říká sexuoložka společnosti Good Vibrations Carol Queen. "Člověk může mít problémy s různými prvky sexu, ale přesto může určitým způsobem pociťovat potěšení."

Mnoho lidí s anhedonií má však problémy i s dalšími aspekty sexuálního fungování, protože ztrácejí motivaci k sexu. "Sexuální anhedonie může být někdy doprovázena nízkou touhou, protože bez 'odměny' v podobě potěšení nebo orgasmu může snadno dojít ke ztrátě zájmu," říká klinická sexuoložka Sarah Melancon.

Prožívání sexuální anhedonie může být také velmi psychicky náročné. "Měla jsem pocit, že svého partnera zklamu, a obávala jsem se, že tím náš vztah trpí," vzpomíná Tina. "Zkoušela jsem různé přístupy k řešení tohoto problému: od terapie až po experimentování s novými sexuálními zážitky. Ale zdálo se, že nic nefunguje."

Co způsobuje sexuální anhedonii?

"Mohou ji způsobovat různé faktory, včetně zdravotních potíží, vedlejších účinků léků, psychologických problémů a traumat," říká Lisa Lawless, psychoterapeutka specializující se na sexuální zdraví.

Někteří lidé mohou anhedonii v ložnici pociťovat proto, že měli v minulosti negativní sexuální zkušenosti. "Mnoho lidí se sexuální anhedonií uvádí, že v minulosti prožili trauma nebo byli zneužíváni," vysvětluje Lawless. "To může vytvářet psychologické bariéry, které jim brání v plném zapojení do sexuálních aktivit."

Víte, co je sexuální adhedonie?

Tyto bariéry mohou vzniknout nejen v důsledku akutního traumatu, ale také v důsledku života v kultuře, která je vůči sexu negativní. "Zahanbení může být zdrojem traumatu, což se jistě může týkat některých lidí, kteří se potýkají se sexuální anhedonií," říká Queen.

Podobný dopad mohou mít i problémy se sebevědomím a tělesným obrazem, stejně jako úzkost z výkonu. "Obavy ze sexuálního výkonu mohou být spojeny se sexem obecně, což může ovlivnit sexuální touhu a může způsobit, že sexuální setkání budou stresující nebo dokonce obtěžující," říká Giordano. "Stejně tak se může objevit sexuální anhedonie při sexuální nudě a/nebo frustraci."

Nebo může být příčina více fyzická. "Některé léky, jako jsou antidepresiva a antipsychotika, jsou spojovány se sexuálními dysfunkcemi, včetně anhedonie," vysvětluje Lawless. "V některých případech může k anhedonii vést hormonální antikoncepce," dodává Melancon. "Podobný účinek mohou mít i steroidy používané ke zvýšení sportovního výkonu," říká Giordano a dodává, že roli může hrát i hormonální nerovnováha, například nízká hladina testosteronu nebo vysoká hladina kortizolu (stresového hormonu).

Melancon dodává, že sexuální anhedonii mohou způsobovat i další fyzické stavy, jako jsou neurologické problémy a špatně zpevněné svaly pánevního dna. "Svou roli mohou hrát i drogy a/nebo alkohol; nezapomeňte, že alkohol působí na centrální nervový systém depresivně," říká Queen. Nakonec dodává, že bolest při sexu může někomu bránit v prožívání rozkoše.

Jak se léčí sexuální anhedonie?

Pokud jste ztratili schopnost prožívat rozkoš při sexu, Lawless doporučuje navštívit lékaře i terapeuta, abyste mohli prozkoumat fyzické i psychické příčiny. Někdy může být řešení tak jednoduché, jako je změna léku. U jiných bude léčba znamenat hluboké zkoumání vaší minulosti a vašich emocí.

"Jakmile jsou identifikovány základní problémy, můžeme zařadit techniky, jako je kognitivně-behaviorální terapie nebo intervence založené na všímavosti, abychom pomohli jednotlivcům přehodnotit jejich myšlenky a emoce týkající se sexu," říká Lawless. "Další možnosti léčby mohou zahrnovat léky, sexuální terapii, sexuální produkty nebo alternativní terapie, jako je akupunktura nebo jóga." Někdo může dokonce používat vibrátor ke zvýšení průtoku krve do oblasti genitálií.

"V případě traumat, závislostí nebo duševních poruch může být přínosná spolupráce s terapeutem vyškoleným v metodách, jako je somatické prožívání, senzomotorická psychoterapie nebo neuroafektivní vztahový model, které pomáhají jedincům zpracovat minulé události, vytvořit zdravější vztahy a hlouběji se propojit s tělem," říká Melancon. "Nápomocné může být i protahování pánve, masáže nebo terapie pánevního dna. Obecně výzkum naznačuje, že to může pomoci řešení příčiny, i když v některých případech může být účinnější kombinace se sexuální terapií." Jedna případová studie popisuje muže, který trpěl ejakulační anhedonií související s pocitem, že potřebuje ovládat svou sexuální touhu; byl léčen především sexuální terapií.

Fey byla schopna znovu zažít sexuální potěšení poté, co zlepšila své duševní zdraví pomocí metod, jako je meditace, cvičení a změna stravy. "Začala jsem se soustředit na zlepšení své celkové pohody - nejen na své sexuální zdraví," říká. "A časem jsem začala pozorovat posun. Jak se zlepšovalo mé duševní a fyzické zdraví, začala jsem se cítit více propojená se svým partnerem, a to jak po citové, tak po sexuální stránce. Byla jsem schopná prožívat potěšení a intimitu způsobem, jakým jsem toho dříve nebyla schopná."

I když neschopnost pociťovat sexuální rozkoš může být velmi nepříjemná, obvykle je léčitelná a Queen doporučuje, abyste ji prozatím přijali a netlačili na sebe, že musíte podávat sexuální výkony. "To by mohlo pomoci související trápení nebo úzkost z toho lépe zvládnout a umožnit člověku, který se s tím potýká, prožívat méně negativních emocí a být otevřenější k pochopení možných příčin - a změn, které by mu mohly pomoci," říká.

Anhedonií v sexu mohou trpět ženy i muži, ale pevně doufáme, že se vám vyhne.

[Lil]

Varování: Tyto stránky obsahují erotický chat, videa, fotky a jiné sexuálně explicitní materiály. Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem. Všechny modelové a modelky na těchto stránkách jsou starší 18 let. Virtuální kontakty možné.