Jedna z nejrozšířenějších seznamovacích stránek pro dospělé v ČR - erotická seznamka flirtkontakt.cz

Je bisexualita volba?

15.červen 2018
Je bisexualita volba?

Červen je měsícem hrdosti, kterou členové LGBTQ+ komunity po celém světě slaví různými způsoby. My se dnes zaměříme na skupinu, která je ve zkratce zastoupena písmenem "B", o které se zároveň moc často nemluví.

Bisexualita je termín používaný k popisu sexuální orientace, která označuje lidi, kteří jsou emocionálně a sexuálně přitahováni k jednotlivcům více než jednoho pohlaví. Předpona "bi" v bisexualitě znamená obojí, nepopisuje však přitažlivost pouze ke dvěma pohlavím (muže a ženy), jak se někteří mohou domnívat, ale popisuje přitažlivost jak ke stejnému pohlaví, tak k jinému nebo více pohlaví (zahrnuje nebinární osoby a transgender muže a ženy).

Přitažlivost vůči jednotlivcům jakéhokoli pohlaví může být někdy označována jako pansexualita, ale zda se osoba rozhodne identifikovat jako bisexuální nebo pansexuální, je obecně záležitostí osobní preference.

Co byste měli vědět o bisexualitě

Sexuální orientace může být popsána jako vzorec romantické nebo sexuální přitažlivosti k osobám stejného pohlaví, více než jednoho pohlaví nebo žádného pohlaví. Někteří lidé, kteří se identifikují jako bisexuální, mohou být přitahováni k mužům nebo ženám, zatímco jiní mohou být přitahováni k jakékoli osobě, bez ohledu na pohlaví této osoby.

Pojem pansexuál je často používán těmi, kteří chtějí popsat svou sexuální orientaci jako neomezenou pohlavími. Osoba, která se identifikuje jako bisexualní, může přesto zažít přitažlivost, která je podobně neomezená, ale někteří se mohou setkat s limity jejich přitažlivosti. V každém případě se člověk může rozhodnout, zda chce být zaškatulkován jako bisexuál, je to záležitost preference a někteří mohou termíny bisexuál a pansexuál používat zaměnitelně. Osoba, která je přitahována k jednotlivcům s více než jedním pohlaví nebo se sexuálním chováním, které může naznačovat bisexualitu, se nemusí nutně označit za bisexuála nebo pansexuála a může místo toho upřednostňovat nějaký jiný identifikátor nebo vůbec žádný.

Jednotlivci, kteří se identifikují jako bisexuálové, nemusí být přitahováni k mužům a ženám ve stejném poměru a obecně se budou zajímat o sexuální přitažlivost různými způsoby. Například bisexuální žena může být převážně přitahována k ženám a vidět ženy jako partnerky, ale přesto může zažívat přitažlivost a sexuální touhu po mužích. Bisexualní muž může být přitahován k jednotlivcům všech pohlaví, ale nakonec se rozhodne oženit s ženou a zůstat v tomto monogamním vztahu po celý svůj život. Někteří bisexuálové naopak mohou toužit po tom být v nemonogamním vztahu s lidmi různých sexuálních orientací (polygamie, polyamorie), skutečnost, že se označují jako bisexuálové, neznamená, že jsou nemonogamní. Bisexualita se nerovná polysexualitě.

Výše uvedené příklady představují pouze několik hypotetických popisů některých možných zkušeností a nejsou určeny k zjednodušení bisexuality. Komplexnost romantické, sexuální a emocionální přitažlivosti se definuje obtížně, neexistuje žádný konkrétní příklad, který by mohli shrnout, co to znamená být bisexualní. Obecně platí, že hlavní rozdíl mezi bisexualitou a jinými sexuálními orientacemi spočívá v tom, že bisexuálové mají potenciál pro sexuální přitažlivost k více než jednomu pohlaví a přesto, že mohou být bisexuálové přitahováni k lidem všech pohlaví, někteří mohou zažívat omezení své přitažlivosti.

Aktuální partner nedefinuje sexualitu bisexuála

Jak častá je bisexualita?

Bisexualita je poměrně častá sexualita, avšak kvůli diskriminaci a předsudkům bývají bisexuálové odsuzováni nebo naopak kvůli výběru svého partnera automaticky považováni za heterosexuální (nebo v opačném případě homosexuální). Možná by vás překvapilo, kolik lidí z vašeho okolí jsou ve skutečnosti bisexuálové.

Bisexualita z historického pohledu

Existence bisexuality byla zdokumentována už v dávných dobách. Bisexualita je opakující se téma v řecké mytologii a historické záznamy ukazují, že mezi mladými a staršími muži bylo běžné mít sexuální vztah. Tyto vztahy byly považovány jako způsob přípravy mužů na manželství a ke zlepšení výkonu v bitvě; proto byly tyto vztahy často podporovány.

Ve starověkém Římě nebyla sexualita nutně rozdělena na heterosexualitu a homosexualitu. Bylo běžné, že muži měli sexuální vztahy s muži i ženami, ale sex byl spíše používán jako prostředek k vyjádření moci a postavení než lásky.

Ačkoli je zřejmé, že bisexualita je přirozeným aspektem lidské sexuality, většina historie zdánlivě potlačila její existenci, až do doby, kdy byl termín definován a otevřeně diskutován. V roce 1892 vytvořil neurolog Charles Gilbert Chaddock termín bisexuál v jeho překladu Psychopathia Sexualis. Za necelé století byla bisexualita stále považována za problém duševního zdraví a mnoho zákonů zakazovalo bisexuální vztahy. Až teprve v roce 1973 se stal zlom. Předtím se lidé, kteří se identifikují jako bisexuálové, často "léčili" elektrošokem, léky a dokonce i kastrací, ve snaze přeměnit tyto jedince na heterosexuály.

Změna ve skutečnosti začala v roce 1948, kdy vědecký pracovník v oblasti chování Alfred Kinsey představil svůj výzkum spolu s Kinseyovou stupnicí. Kinsey navrhl, aby sexualita a sexuální přitažlivost nebyly ukryty ve dvou polarizovaných, binárních krabicích. Namísto toho zjistil, že sexuální orientace spadá podél spektra nebo kontinua, přičemž 0 označuje úplnou heterosexualitu a 6 označuje homosexualitu. Ve jeho studii většina lidí byla někde uprostřed kontinua.

Tento objev, který sloužil k tomu, aby dal těm, kteří se identifikovali jako bisexuálové, nový hlas, se setkal se skandálem, pobouřením a strachem. V příštích několika desetiletích začala rostoucí komunita aktivistů LGBTQIA pracovat na dosažení uznání, spravedlivého zacházení a rovných práv. Dnes existují práva, která chrání tyto skupiny, a obecně lidstvo ušlo dlouhou cestu od počátku nesnášenlivosti, týrání a utlačování LGBTQIA komunity. Nicméně diskriminace a předsudky přetrvávají, dochází k nim i uvnitř samotné komunity.

Diskriminace a předsudky vůči bisexualitě

Jedinci, kteří se identifikují jako bisexuálové, zažili z historického hlediska velké množství předsudků a diskriminace. Ačkoli mnoho problémů ovlivňujících bisexuální komunitu zaznamenalo určitou míru zlepšení, stále existuje značná diskriminace. Sexuální chování, které se vyrovnává s bisexualitou, je poměrně běžné, přesto mnoho lidí, kteří jsou přitahováni k více než jednomu pohlaví, svou identitu z různých důvodů nepopisují jako bisexualní.

Bisexuála přitahuje více pohlaví

Existuje několik důvodů, proč se lidé nemusí přiznat k bisexualitě. Jedním z důvodů je pravděpodobně stigma: Ti, kteří se identifikují jako bisexuálové, mohou být stigmatizováni společností, ale mohou také prožívat diskriminaci v komunitě.

Předpojaté mylné názory na bisexualitu:

  • Bisexualita se rovná nevěře.
  • Bisexuálové mají sex s každým.
  • Bisexuálové jsou ve skutočnosti gayové/lesby, ale bojí se to přiznat.
  • Bisexuálové se nedokáží rozhodnout.

Někteří lidé zastávají také názor, že bisexualita neexistuje, a že lidé, kteří se označují za bisexuály jsou buď heterosexuálové, homosexuálové anebo o lžou. Také tuto sexualitu označují jako experimentování při cestě k přijetí své "skutečné" sexuální orientace.

Uvedeme si i některé příklady diskriminace vůči bisexuálům:

  • Bifobie neboli strach či nenávist vůči osobě v důsledku její sexuální orientace.
  • Vymazání/neviditelnost bisexuality nebo předpoklad, že aktuální partner člověka definuje sexuální orientaci této osoby (příkladem vymazání bisexuality je, když o muži, jehož partnerem je muž, prohlásíte, že je gay, nikoliv bisexuál, nebo že na jeho sexuální orientaci nezáleží).
  • Internalizovaná bifobie, která může být popsána jako popření nebo odmítnutí vlastní bisexuality. Může často vést k duševním problémům, sebepoškozování a v extrémních případech k sebevraždě.

Diskriminace a další obavy mohou často přispívat k problemům duševního zdraví - úzkost a deprese. Strach z těchto nebo jiných negativních zkušeností může také způsobit, že se jednotlivci nebudou cítit bezpečně a svou pravou identitu neprozradí svým přátelům, rodině a společnosti. (Osoba možná nechce vyjádřit nebo prohlásit svou sexuální orientaci veřejně, ale pokud si to člověk přeje a nemůže tak učinit kvůli strachu z diskriminace, může mít tato situace negativní dopad na zdraví této osoby.)

Dobře vyškolení profesionálové v oblasti duševního zdraví mohou nabídnout podporu k řešení jakéhokoli psychologického boje se sexuální orientací a identitou, který může vzniknout. Terapeuti, kteří byli vyškoleni v porozumění složitosti sexuální orientace a genderové identity, jsou často nejúčinnější při soucitné podpoře jedinců, kteří se potýkají a vyrovnávají s nevyřešenými pocity souvisejícími se záměnou identity nebo orientace, problémy ve vztazích nebo diskriminací na základě sexuální orientace.

Ať už pocházíte z PrahyBrna nebo Ostravy, i vy můžete vyhledat profesionální pomoc ve svém okolí, pokud se potýkáte s problémy ohledně své sexuality.

[rox]

Zdroj: https://www.goodtherapy.org

Varování: Tyto stránky obsahují erotický chat, videa, fotky a jiné sexuálně explicitní materiály. Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem. Všechny modelové a modelky na těchto stránkách jsou starší 18 let. Virtuální kontakty možné.