Jedna z nejrozšířenějších seznamovacích stránek pro dospělé v ČR - erotická seznamka flirtkontakt.cz

Historie orálního sexu

15.srpen 2018
Historie orálního sexu

Přemýšleli jste někdy nad tím, kdy lidé mezi své sexuální choutky zahrnuli orální sex? Pojďme to společně zjistit.

Orální sex tu byl již od samého počátku. Mnozí se domnívají, že byl popularizován a stal se součástí hlavního proudu v 70. letech díky filmům Deep Throat a Kmotr, není to však úplně pravda. Orální sex má dlouhou a velmi bohatou historii, která se datuje až 1000 let zpátky. Jak to vypadalo v minulosti? Existovala dřív nějaká sociální stigmata nebo to jsou problémy naší moderní doby?

Sexy Starověk

Umělecká díla od několika starověkých národů, která zobrazují sexuální akty, jsou stará tisíce let a byla nalezena po celém světě. Autor a učitel Thierry Leguay v roce 2000 prohlásil: "První skutečné stopy felace pocházejí ze starého Egypta... Usir (řecky Osiris - bůh posmrtného života, podsvětí a znovuzrození ve starověkém egyptském náboženství) byl zabit svým bratrem a rozcupovaný na kusy. Jeho sestra Iris tyto kusy dala opět dohromady, avšak čirou náhodou chyběla jedna část, kterou byl penis. Nahrazen byl umělým penisem, který byl vyroben z hlíny, a Iris přivedla Usira zpět k životu tím, že jej orálně uspokojila. Existují explicitní obrazy tohoto mýtu."

Ani Římané nejsou výjimkou. Ve městě Pompejí, které bylo pohřbeno po výbuchu sopky Vesuv v roce 79 n. l., objevili archeologové starověké lázně, které byly ozdobené erotickými freskami. Na těchto freskách byl také zobrazen orální sex. Antonio Varone, který pomáhal vést výkopy v lázních, prozradil, že fresky obsahují vyobrazení felace a cunnilingu, ale také skupinového sexu. Další starobylá budova, která byla v Pompejích objevena, byl bordel nazvaný Lupanare, který byl vyzdoben podobnými erotickými freskami a cedulí propagující prostituční službu, jejíž specialitou byl právě orální sex.

Dalším národem, který zahrnul orální sex do svého umění, byli Močikové, kteří žili na severním pobřeží Peru v letech 560 až 650 n. l. Močikové se věnovali užitkové keramice, která zároveň zobrazovala felaci. Některé z těchto keramických výrobků lze vidět v peruánském muzeu Museo Larco v Limě.

Nyní se přesuneme do severní Indie, místa, kde se zrodil jeden z nejznámejších erotických textů na světě - Kamasútra (pravděpodobně ve 2. století). Originální text ze sanskrtu obsahuje popisy felace v různých, někdy i komplikovaných polohách.

Středověký sex

Je jasné, že když byl orální sex praktikován po celém světě už ve Starověku, určitě nezanikl jen proto, že se římská Říše rozpadla. Nicméně jakýkoli typ sexu ve středověké Evropě přicházel s velkým množstvím pravidel a komplikací. Orální sex spolu s nekonvenčními polohami a jakýmkoli sexuálním aktem, který byl příjemný, byl na seznamu zakázaných činů.

Avšak jen proto, že něco nebylo povolené, neznamená, že to lidé nedělali. Lidé ve středověké Evropě běžně praktikovali felaci i cunnilingus. Mnoho důkazů se objevuje ve formě kněžské literatury, zaměřené hlavně na mnichy, ve kterých se píše o správném pokání za různé hříšné činy. Jeden středověký kněžský dokument, který pochází z Irska, doporučil čtyřleté pokání za líbání, za felaci však bylo pokání na 5 let.

Pompejská erotická freska

Průmyslový věk

Křesťanské spojení mezi sexuálním potěšením a hříchem, které proniklo do středověké kultury, trvalo několik staletí (někteří by mohli argumentovat, že stále ještě trvá). V 19. století byly sexuální potěšení a jakýkoli sexuální akt, který nevedl přímo ke zplození potomka (dokonce ani v rámci struktury tradičního manželství), považovány za smrtelné hříchy. Orální sex byl tedy do jisté míry tabu.

Nicméně podle Jonathona Greena, znalce historického slangu, který vytvořil impozantní interaktivní časovou osu slangových termínů pro orální sex, se v 19. století používalo mnoho anglických slangových termínů jak pro felaci, tak i pro cunnilingus. Většina těchto termínů zahrnovala slovo "eat" (anglicky jíst), které se v anglickém slangu pro sex používá i dnes.

20. století

Podle Greenovy časové osy došlo na přelomu 20. století k obrovskému skoku ve slangových termínech pro orální sex. Mezi nimi se nachází i dnes celosvětově známý výraz blowjob. Podle Greena se poprvé objevil ve 40. letech minulého století.

V průběhu 20. století se orální sex velmi rychle stal součástí předehry, což byl velký sexuální objev prvních desetiletí 20. století. Do konce století se orální sex stal základním prvkem sexuálního repertoáru i mírně dobrodružných heterosexuálů. Podle výzkumních pracovníků došlo k normalizaci orálního sexu částečně kvůli vzrůstu zájmu o sexuální uspokojení žen a rostoucím významem kladeným na dosažení vzájemného orgasmu.

Současnost

V dnešní době je to jinak než v minulosti. Stále se klade důraz na vzájemné orální uspokojení i sexuální uspokojení žen (neboť ženy lépe dosáhnou orgasmu díky orálnímu sexu). V současnosti orální sex neprovází tolik stigmat, jako před pár staletími. Stále nejsme zcela osvobozeni od stigmat, lidstvo však ušlo dalekou cestu a v dnešní době si dokáže uvědomit, že orální sex je něco, co lidé praktikovali a užívali si tisíce let.

K orálnímu sexu jsou potřeba alespoň dva lidi (pokud tedy čirou náhodou nejste velmi ohební, že byste si jej mohli dopřát sami). Proto neotálejte a najděte si sex seznamce partnera!

[rox]

Varování: Tyto stránky obsahují erotický chat, videa, fotky a jiné sexuálně explicitní materiály. Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem. Všechny modelové a modelky na těchto stránkách jsou starší 18 let. Virtuální kontakty možné.